O spoločnosti

Firma DachBau s.r.o. bola založená v roku 2008. Od začiatku svojho pôsobenia sa sústreďuje na kompletnú realizáciu striech (vrátane opráv a rekonštrukcií), strešných okien a klampiarskych prvkov, predaj strešných krytín od rôznych špičkových firiem a doplnkov – všetko za výhodné ceny vrátane zabezpečenia dopravy.

Činnosť firmy riadi konateľ spoločnosti Zsolt Zelinka. Realizácia striech a ďalšie s ňou súvisiace činnosti sa uskutočňuje pod odborným vedením a zástupcov priamo na stavbe.

Sídlo spoločnosti pre administratívu je na Bratislavskej ulici č. 21/7 v Galante, súčasťou spoločnosti sú aj skladovacie priestory, kde má firma zabezpečenú materiálovú základňu.

DachBau s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá je schopná ponúknuť predaj strešných krytín a doplnkov, reziva a zároveň realizovať strešné práce. Výhodami spoločnosti sú skúsenosti a odborný potenciál jej pracovníkov, vysoká kvalita ponúkaných prác a služieb a samozrejme dodávaného materiálu. Naša spoločnosť je pre investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom. Základným cieľom spoločnosti je vysoká odbornosť, kvalita a komplexnosť poskytovaných služieb a materiálu.